OBJEKTIF

OBJEKTIF SEKOLAH
1)    MEMUPUK NILAI-NILAI MURNI KE ARAH PEMBENTUKAN SAHSIAH YANG BAIK DALAM KALANGAN MURID-MURID
2)    MENINGKATKAN TAHAP PENCAPAIAN AKADEMIK MURID-MURID
3)    PENERAPAN SEMANGAT CINTA AKAN AGAMA, BANGSA, DAN NEGARA
4)    MELAHIRKAN MURID-MURID YANG MENJADI AGEN PERUBAHAN MASYARAKAT